Oferta aparatów słuchowych

Aparaty słuchowe

 

Aparat słuchowy jest to niewielkie urządzenie wzmacniające i odpowiednio do wady słuchu korygujące dźwięki w zakresie częstotliwości akustycznych związanych z ludzką mową.

Współczesny aparat słuchowy składa się z mikrofonu (lub zespołu mikrofonów), cyfrowego procesora i miniaturowego głośnika. Mikrofon jest „uchem” aparatu słuchowego – to on przetwarza dźwięki na prąd elektryczny, który przesłany do procesora zostaje odpowiednio zmodyfikowany i dalej przekazany do głośnika. Głośnik z powrotem zamienia sygnał elektryczny na dźwięk, który trafia do osłabionego ucha.

Przed zakupem aparatu przede wszystkim trzeba określić nasze potrzeby słuchowe i w oparciu o te potrzeby wybierać aparaty.

Mamy do wyboru aparaty słuchowe zauszne i aparaty słuchowe wewnątrzuszne. Pierwsze są zalecane osobom ze znacznym ubytkiem słuchu, drugie – osobom z niedosłuchem małym, bo przy dużym ubytku słuchu taki aparat słuchowy może nie wystarczyć. Poza tym aparatów słuchowych umieszczanych w uchu nie stosuje się u tych, którzy mają wąski kanał słuchowy lub wysięk z ucha.

Dla osoby korzystającej z aparatu słuchowego najważniejsze jest rozumienie mowy, dlatego też urządzenie powinno być wyposażone w automatyczny system czyszczący sygnał mowy z szumów, sprzężeń dźwięków itp. Dobry aparat słuchowy potrafi wyciszyć dźwięki pochodzące z otoczenia i uwypuklić mowę, czyli to, na czym najbardziej nam zależy. Jeśli nie słyszymy dźwięków o niskiej częstotliwości, aparat słuchowy powinien je wzmacniać, a inne pozostawić bez zmian.

Większość aparatów słuchowych w dzisiejszych czasach można dopasować na tzw. wkładkach (nasadkach) uniwersalnych, bez konieczności wykonywania indywidualnej wkładki usznej. W taki sposób osoba która ma dopasowywane aparaty nie ponosi żadnych kosztów, jeżeli zmieni decyzję i wybierze aparat z niestandardową wkładką. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o procesie dopasowania, ponieważ ostatecznie przeważnie wykonuje się wkładkę indywidualną na miarę kanału słuchowego.

Czytaj więcej
Sortuj według:
Wyświetl po produktów